Do you speak all cultures? – Útmutató a hatékony multikulturális belső kommunikációhoz

Egyre gyakoribb, hogy egy szervezetben több kultúra, nemzetiség és nyelv találkozik. Sőt, ma már egy vállalat versenyképességének és vonzerejének fokmérője is, hogy mennyire sokszínű a csapat. A belső kommunikációs stratégiaépítéskor a multikulturális vállalatoknál különösen fontos körültekintően eljárni. A rengeteg félréértés, esetleges konfliktus mellett a hibás belső kommunikáció miatt károkat szenvedhet az egész szervezet sikeressége, a produktivitás, a munkamorál, a közösségi élet és az egyéni munkavállalói attitűd vagy elköteleződés is. Ismerd meg a kihívásokat és stratégiákat a kulturális érzékenység fejlesztésére, a félreértések elkerülésére és a sikeres együttműködésre!

Zavar az Erőben: kihívások a multikulturális belső kommunikációban

1. Nyelvi akadályok

Ha egy csapat tagjainak nem közös az anyanyelve, természetes, hogy mindig picit nagyobb feladat a kommunikáció. Csak az egyik fél anyanyelvén vagy egy harmadik, közös nyelven átadni információkat kiváló nyelvtudás esetén is magában hordozhatja a félreértéseket. A bevonódás és a közösségformálás is nehezebb lehet, hiszen ilyenkor a nyelv stilisztikai finomságai háttérbe szorulnak, és a minél célzottabb, minél letisztultabb információátadást választjuk. 

2. Kulturális különbségekből eredő félreértések

Kulturális különbségekből adódó kihívások akkor is előfordulhatnak, ha egy ország több különböző pontjáról érkeznek a kollégák, sőt akár abból is, ha különböző generációk dolgoznak együtt. Az egyes demográfiai csoportok közötti kulturális normák eltérése még inkább kiütközhet, ha más-más országokból (kontinensekről) érkező munkavállalókból áll össze a csapat.

Az a cél, hogy egy interkulturális kommunikáció jöhessen létre, de ez sokféleképpen csődöt mondhat. Onnantól, hogy nem sikerül jól átadni egy információt az apróbb félreértéseken át a totális katasztrófáig, amikor például akaratlanul is megbántunk valakit. Ami az egyik kultúrában mindennapos ártalmatlan gesztus, az egy másikban sértő is lehet.

3. Eltérő kommunikációs stílusok és preferenciák 

Már egy új társaságba kerülve is feltűnhet, hogy a csoport kommunikációjának olyan egyedi jellegzetességei vannak, amelyeket meg kell értenünk, esetleg el is kell sajátítanunk. Amikor külföldre utazunk (és a legnagyobb kihívás nem maga a nyelv), az első kávézóban szembesülhetünk a kulturális különbségekből adódó kommunikációs eltérésekkel. Egy multikulturális vállalati környezetben hasonló dolgot tapasztalhatunk. Ami az egyik közegben barátságos közvetlenség, a másikban tolakodás. Ami itt udvariassági formula, ott semmiféle jelentéssel nem bír, vagy teljesen félreérthető. Az eredményes csapatmunkához, a hatékony multikulturális belső kommunikációhoz ezeket a stílusbeli különbségeket és preferenciákat muszáj számításba venni.

Hogyan tedd hatékonyabbá a kommunikációt a multikulturális csapatokban?  

1. Javítsd a nyelvtudást, használd ki a gépi fordítás előnyeit!

A céges policy is irányadó lehet abban, hogy melyik „közös” nyelvet részesítjük előnyben. Azonban minél nagyobb arányban vannak egy adott nyelv képviselői, annál fontosabb lehet, hogy amikor csak lehet, igyekezzünk az anyanyelvükön kommunikálni velük, vagy azon a nyelven, ami számukra a legkomfortosabb. 

A nyelvtudást vállalati nyelvi képzésekkel, játékos kvízekkel, e-learninggel, tesztekkel jelentősen lehet javítani (vagy akár nulláról felépíteni). Az egyre magasabb minőségű fordítási szolgáltatások is rengeteget segítenek abban, hogy a nyelvi akadályokat áthidalhassuk.  

A többnyelvű belső kommunikációs digitális platformok ezt nagyszerűen támogatják. Itt megnézhetsz egy videót arról, hogy a Blue Colibri App automatikus fordítójával milyen gördülékenyen kommunikálhat egymással akár több nyelven is a csapat.

Ha már a felvétel, pre- és onboarding során megtapasztalja a munkavállaló, hogy nem fog hátrányt szenvedni a nyelvi különbségek miatt, az jó hatással lehet rá – magabiztosabban csatlakozhat be a szervezetbe.

2. Éljen a sok nézőpont! Befogadó szervezet, tisztelet és elfogadás

A diverzitás és inkluzivitás elősegítése egy vállalat esetében a társadalmi, illetve morális szempontok mellett üzleti versenyelőnyökkel is jár. Ahol az eltérő nézőpont érték, az aktív bevonódást támogatják, sőt ösztönzik, ahol a konstruktív vita és a párbeszéd alapvetés, ott a résztvevők motiváltabbak, elégedettebbek.

A félreértés- és konfliktusmegelőzés fontos egy multikulturális szervezet belső kommunikációs stratégiájának megalkotásakor, de ennél jóval többrétű feladat. Edukációval, közösségi és mentorprogramokkal segítsd elő, hogy a különböző kultúrák jobban megismerjék egymást. Tedd alapvetéssé a tisztelet és elfogadás kultúráját a vállalaton belül. A csapatmunka eredményesebb, a közösség erősebb, a vállalat sikeresebb lesz, ha ezeket a kulturális eltéréseket áthidaljuk, sőt ünnepeljük. 

3. Workshop, szeminárium, csapatépítő – fejleszd a kulturális érzékenységet!

Egyfajta globális kommunikáció megteremtése a cél egy sokszínű szervezetben, ehhez pedig a vállalat minden szintjén elő kell segíteni, hogy a különböző kultúrákhoz nyitottan, megértően álljanak a kollégák. <br><br>Az online kurzusoktól a közösségi programokig minden lehetőséget érdemes megragadni. Az empátia és annak fejlesztése a multikulturális közegekben mindig prioritás, de a kulturális érzékenységet gyakorolni, tanulni is szükséges lehet, ezért elvárni nem elég. Szervezz műhelyfoglalkozásokat, játékos programokat, nemzeti szokásokat, ételeket stb. bemutató eseményeket, amelyekkel jobban megismerhetik egymás kultúráját a különböző régiókból érkezők. 

+1. Turbózd fel a kommunikációs készségeket a megfelelő eszközökkel, forrásokkal!

A tisztelet és az elfogadás fontossága, a kulturális érzékenyítés, a megértés, nyitottság mind alapvetés a sokszínű és befogadó szervezet építéséhez. Hogy mindezt elérjük, a multikulturális kommunikációs készségek fejlesztésére is szükség lehet. Használd ki a technológia lehetőségeit! Többnyelvű, digitális belső kommunikációs platformmal érd el, kösd össze és aktivizáld a vállalaton belüli különböző kultúrák képviselőit, csoportjait. Az automatikus fordítási funkciókkal néhány kattintással több nyelven is kiküldhető ugyanaz a tartalom. 

És végül, de nem utolsósorban, a legnagyobb érték: az emberi erőforrás! A különböző kultúrák sajátosságait személyes élmények útján ismerhetjük és érthetjük meg legjobban. Segítsd elő, hogy élő, személyes interakciókban, közvetlenebb betekintést kapjanak egymástól a kollégák. Képzéssel, mentorprogramokkal, akár külső szervezetek bevonásával ösztönözd az eltérő hátterű munkavállalók együttműködését. Ez az egyik legfontosabb kulcs a közös vállalati sikerekhez.