A magyar munkavállalók 57%-a tervezi a felmondást a munkahelyén

Valóban érinti a magyar munkaerőpiacot a világszerte észlelt tömeges önkéntes felmondási hullám? Hogyan befolyásolja a maradási hajlandóságot a munka világának és a munkavégzés kereteinek az átalakulása? A Deloitte Big Quit felmérése arra kereste a választ, hogy mekkora önkéntes felmondási hajlandóságot mutatnak a magyar munkavállalók jelenleg, mely munkavállalói csoportok a legérintettebbek, melyek a felmondáson való gondolkodás fő okai, és hogyan kapcsolódik ez a hibrid munkavégzéshez.

– A „Big Quit” kifejezéssel valószínűleg már minden HR szakember és vállalatvezető találkozott: ez a jelenség a munkavállalók jelentős arányú, önkéntes távozását jelenti, amely a világ számos országában megfigyelhető volt az elmúlt időszakban. Hatással van a vállalatok hatékonyságára és üzleti eredményességére, a munkaerőpiacra és a gazdaságra is, ezért fontos, hogy a munkaadók mindent megtegyenek a visszaszorítása érdekében – magyarázza Csépai Martin,  a Deloitte Magyarország HR tanácsadási területének igazgatója.

Jelentős felmondási hajlandósággal kell szembenéznie a munkáltatóknak

Az eredmények összesítése alapján a nemzetközi trendekhez hasonló kép rajzolódik ki hazánkban is: a kitöltők 57%-a nyilatkozott úgy, hogy jelenleg munkahelyváltáson gondolkodik, közülük minden ötödik válaszadó a következő három hónap során, egy éven belül pedig közel minden második megkérdezett.

Egyértelműen azoknál erősebb a felmondási szándék, akik kevesebb, mint 2 éve dolgoznak aktuális munkahelyükön, körükben 3-ból 2 munkavállaló gondolkodik a váltáson, nem elhanyagolható azonban a szándék mértéke a 3-5, 5-10 és 11-20 éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók körében sem, hiszen a távozni vágyók aránya e válaszadói csoportokban is meghaladja az 50%-ot.

Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a fiatal, pályakezdő kollégák részéről mutatkozik felmondási hajlandóság, hanem a középkorosztály is erősen érintett. A felmérés tanulságai közül kiemelendő, hogy a beosztottak mellett

a vezetői pozícióban lévők 47%-át is foglalkoztatja a felmondás gondolata,

így az ő megtartásuk is kiemelt figyelmet igényel a munkáltatók részéről.

Nem csak a bér a probléma

Az elmúlt évben tapasztalt inflációs helyzet és gazdasági nehézségek ellenére az elvártnál alacsonyabb fizetés mögött szorosan felsorakozik több más, távozásra motiváló tényező,  

többek között a nem hatékony munkafolyamatok és a fejlődési lehetőségek gyengesége.

A kitöltők harmada panaszkodik a munkavállalói jól-lét figyelmen kívül hagyására, pedig a COVID-19 óta ez az egyik fókusztéma a HR szakemberek körében.

Kiemelten fontos a rugalmas munkavégzés lehetősége

A felmérésben megvizsgálták, mely juttatások a legfontosabbak a munkavállalók számára és milyen kapcsolatban állnak ezek a felmondási szándékkal.

– Egyértelműen kirajzolódott, hogy a rugalmas munkavégzés biztosítása meghatározó fontosságú elem:

a munkavégzési hely rugalmas megválasztásának lehetőségéért a kitöltők 40%-a lemondana fizetése egy részéről,

és a kötelező irodai napok számának növelése a munkavállalók közel felét arra késztetne, hogy munkahelyet váltson – mondja Somogyi Anna, a Deloitte Magyarország HR tanácsadási területének szenior tanácsadója.

Bár jelenleg a válaszadók negyedének egyáltalán nincs lehetősége hibrid munkavégzésre, 94%-ának lenne igénye legalább heti 1, napra 60%-ának pedig 2-3 távoli munkavégzéssel töltött munkanapra.

Bár a munkáltatók nagy része elindult a hibrid munkavégzés biztosítása felé, van még fejlődési potenciál, ugyanis 70%-uk már egyértelmű kereteket állított fel és a munkavállalók részéről is pozitív ennek a fogadtatása: a válaszadók több, mint fele egyetért a szabályokkal.

Ezzel ellentétben nagy a különbség a munkavállalók által elvárt és a munkáltatók által nyújtott hibrid munkavégzést támogató eszközök tekintetében: a munkavállalói oldalon első helyen álló havi költségtámogatást például csak a kutatásban érintett munkáltatók 11%-a biztosítja.

A kutatásból kiderült az is, hogy a rugalmas munkavégzés lehetősége pozitívan hat a munkavégzési hatékonyságra: saját értékelésük szerint a kitöltők harmada jobb vagy sokkal jobb eredményeket ér el, mikor otthonról dolgozik, 43% pedig azt érzi, hogy ugyanolyanok az eredményei az irodában, mint távoli munkavégzéssel.

Forrás: Deloitte Magyarország

« Vissza a Connect MagazinraUgrás a Connect Konferenciára »