A vállalati társadalmi szerepvállalás egyre jobban összefügg a munkaerő-megtartással és az employer brandinggel

A Scale Impact és a Magyar PR Szövetség még 2022-ben fogott össze, hogy felmérje a hazai vállalatok fogékonyságát, gyakorlatát és jövőképét a CSR (Corporate Social Responsibility) területén.

A kutatás aktualitását adta, hogy a globális trendek néhány éve azt mutatják: a vállalatoknak immár nem csupán jószándékból érdemes fenntarthatósági, társadalmi aktivitásokra költeniük, hanem jól felfogott üzleti érdekből is – írják a kutatási összefoglalóban, melynek adataiból most a Connect Magazin is szemezget.

Az ESG (Environment, Social, Governance) rövidítés felforgatta a gazdasági életet, a hitelezés, a befektetések világát, majd a tőzsdei és nagyobb cégekét egyre szigorúbb szabályozással, egyre húsbavágóbb számonkérésével annak, mit is tesznek a cégek az üzleti profit növelésén kívül – áll az összefoglalóban.

Hogyan hat ez a magyar gazdaság szereplőire? Hol tartunk CSR-ban a fejlett európai országokhoz képest, mennyire stratégiai a céges szemlélet, mennyit költenek, foglalkoznak-e a témával a vállalatok, és milyen ügyek mozgatják meg őket?
Vagyis: tudják-e a cégek, hogyan kell javítani a világon? 

Más szóval: bízhatunk-e a vállalatokban, hogy jobbá teszik a világot?

A kutatás első megbeszélései és az online kérdőív között nagyot fordult a magyar gazdaság: a nyár közepén bejelentett új rezsiszabályok, az ukrán-orosz konfliktus nyomán egekbe kilövő energia- és nyersanyagárak, az infláció egyik pillanatról a másikra “kézzelfoghatóvá” tették a válságot. Kérdés volt, hogy ebben a helyzetben a hazai vállalatok mennyire lesznek készek válaszolni vagy foglalkozni olyan kérdéssel, amely látszólag nem az üzleti túlélés alapfeltételei közé tartozik.

A reakció azonban pozitív volt, és tucatnyi cég vállalkozott arra, hogy mélyinterjúkon vegyen részt. További kiindulópontot jelentett az MPRSZ kiadásában, 2021-ben megjelent PR Trend Report, amelynek több fejezete is érintette a vállalati fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás kérdését.

Isten veled CSR! Isten hozott ESG és üzleti fenntarthatóság!

Fontos, hogy a tevékenység nevéhez híven (társadalmi felelősségvállalás) az aktivitásokban az országos társadalmi ügyek viszik a prímet, amellett, hogy a cégek jó helyi vállalati polgárként is igyekeznek segíteni a közösségeken, ahol üzemeik, irodaházuk vagy egyéb létesítményeik helyet kaptak.

Az utóbbi évek trendje a környezeti fenntarthatóság szerepének növekedése a vállalatok életében,

ezt tükrözi, hogy a CSR kifejezés kissé elavultnak kezd hatni, és a helyére az „üzleti fenntarthatóság”, vagy más értelmezésben az ESG lép.

Ez alapján a üzleti, munkaerő- vagy vevőmegtartó célú lépéskényszer növeli majd az ezirányú költés és elkötelezettség arányát.‍

Amikor társadalmi felelősségvállalással foglalkoznak a vállalatok, valamilyen fontos ügyet támogatnak, jó esetben olyat választanak, amely egy irányba mutat üzleti céljaikkal.

A kutatás során több választ is meg lehetett jelölni, de így is lett egyértelmű vezető téma:

  • 20%-ot kapott a társadalmi és gazdasági fejlődés,
  • 19%-ot pedig az oktatás és képzés.
  • Ezt követi 16%-al a környezet- és állatvédelem,
  • majd az egészségügy és jólét.

Legkevesebben vallással és hittel kapcsolatos támogatást, aktivitást jelöltek meg.

A munkaerő és a márkaérték motivál

A szakirodalom és a nemzetközi kutatások többféle motivációt is kimutatnak a vállalatok CSR-tevékenységét meghatározó tényezők közül:

  • a munkaerő megtartása,
  • employer branding,
  • A Z generáció értékfelfogása,
  • vagy a vevők megnyerése, megtartása.

A Magyar PR Szövetség kiadásában megjelent 2021-es PR Trendriport említi a Z generációs munkavállalói/vásárlói réteget, mint amely a purpose alapú vállalati kultúra egyik fő hajtóereje.

A több választ is lehetővé tevő kérdésre 68% válaszolta, hogy

a CSR-tevékenységében meghatározó a munkaerő megtartása, vagyis az, hogy a dolgozók miként értékelik a cég ezirányú erőfeszítéseit.

Csaknem ugyanennyien (64%) jelezték, hogy a márkaérték növelése is fontos,

55% pedig az employer brandinget is kiemelte.

Ettől jócskán elmaradó, de azért számottevő, 30% körüli értékkel szerepel a vezetők személyes márkaépítése, a Z-generáció bevonzása munkaerőként, valamint a vevőmegtartás. A cégek túlnyomó többsége szerint a CSR nem arra való, hogy eladást ösztönözzön: ezt bizonyítja, hogy csak 10%-uk jelölte ezt meghatározó tényezőként.

Ha nem kapcsolódik a vállalati kultúrához a CSR-tevékenység, akkor hamar “kilóg a lóláb”...

A PR Trendriport felmérése szerint a felnőtt lakosság 47 százaléka úgy gondolja, hogy a felelősségvállalás sokszor csak a kommunikáció része, valós cselekvés nem áll mögötte. A kutatás során megkérdezték a kitöltők véleményét erről a kijelentésről, azaz a CSR aktív művelői miként látják a hazai helyzetet.

A válaszadók átlaga egyenlő megoszlást mutat, vagyis nem derült ki egyértelműen, hogy a többség egyetértett vagy cáfolta a kijelentést.

Az összes választ tekintve talán ez az indoklás fejezi ki a lényeget: „Vannak olyan vállalatok, amelyek tényleg csak PR-fogásként használják a vállalati felelősségvállalást, de szerencsére jó sok olyan példát is látni, ahol a szervezet fontos részévé váltak az ilyen típusú aktivitások” – emelik ki a kutatás összefoglalójában.

Ennél szélsőségesebb vélemények is megjelentek, miszerint például „sok esetben úgy látjuk, hogy a cégek inkább marketing miatt választanak CSR-tevékenységeket, és nem nézik meg a valódi értékét az általuk belerakott munkának. Rengeteg cég használ „greenwashing” metódusokat, hogy megfeleljenek az új trendeknek”.

Másfelől: “... ma már beépült és/vagy be kell hogy épüljön a CSR a vállalati stratégiába. Egyrészt a munkavállalók és a társadalom felé irányuló példamutatás miatt fontos ez, másrészt pedig mert a vállalatoknak felelőssége van a 'jó ügyek' felkarolásában”.

A kutatás részletesebb összefoglalója itt érhető el.

Új kutatás: a vállalati kultúra a társadalmi felelősségvállalás a KKV-knál?

Mivel a korábbi, fent bemutatott kutatás kitöltők elsősorban a nagyvállalatok köréből kerültek ki, a Scale Impact új kutatást indított, amelyben a hazai kkv-szektor társadalmi felelősségvállalását vizsgálják meg. Ha segíteni szeretnél a válaszaiddal, és KKV-t képviselsz, töltsd ki a kérdőívet!

Az eredményeket sajtónyilvános rendezvényen mutatják be, várhatóan 2023 tavaszán.

« Vissza a Connect MagazinraUgrás a Connect Konferenciára »